23 lutego mieszkańcy ulic: Agrestowej, Jabłoniowej, Porzeczkowej, Słonecznej, Straży Leśnej, Perstuńskiej i Zawilcowej spotkali się z burmistrzem Augustowa, Wojciechem Walulikiem, i podpisali umowę na przebudowę kolejnych ulic. Prace rozpoczną się wczesną wiosną i obejmą niemalże 1500 m dróg miejskich.

Przebudowy kolejnych ulic są realizowane w ramach programu Rozwoju sieci dróg miejskich, który zainicjowała w roku 2016 Rada Miejska. Samorząd podkreśla, że dzięki współpracy z mieszkańcami udało mu się zrealizować długo odwlekane w czasie inwestycje. W ramach przebudowy ulice: Agrestowa, Zawilcowa, Porzeczkowa, Słoneczna i Jabłoniowa zostaną pokryte mieszanką mineralno-bitumiczną, natomiast krawężniki zostaną ułożone z bloczków betonowych. Ulice Straży Leśnej oraz Perstuńska będą w całości wykonane z betonowej kostki i krawężników. Termin zakończenia wszystkich prac jest przewidywany na koniec sierpnia 2017.

Program Rozwoju sieci dróg miejskich obejmuje utwardzenie jezdni poprzez ułożenie asfaltowej nawierzchni lub betonowej kostki brukowej. Mieszkańcy w ramach umowy partycypują w kosztach inwestycji, wpłacając 1000 lub 1500 zł od jednej nieruchomości zlokalizowanej przy danej ulicy.

Zainteresowanie programem jest duże, podobnie jak zadowolenie z jego efektów. Obecnie założonych jest ponad 30 komitetów zainteresowanych podpisaniem umowy w ramach inwestycji. W najbliższym czasie umowy zostaną podpisane z mieszkańcami kolejnych ulic, m.in. Gwiezdnej i Sajenek.