Wojciech Walulik wziął udział w Podlaskiej Debacie Drogowej, w czasie której walczył, by droga ekspresowa S61 nie omijała Augustowa. Trasa ma łączyć Via Carpatia z Via Baltica.

20 lutego samorządowcy, przyrodnicy oraz parlamentarzyści spotkali się w Białymstoku, by debatować na temat przebiegu trasy S61. Zmiana jej przebiegu jest ważna dla zachowania interesów mieszkańców i przedsiębiorców nie tylko z Augustowa, ale także całego województwa, o czym przekonywał innych uczestników Walulik. Burmistrz chce, by trasa przebiegała przez miasto, gdyż uważa on, że uchroni to Augustów i jego mieszkańców przed izolacją transportową i gospodarczą. Z jego stanowiskiem zgodzili się inni samorządowcy oraz parlamentarzyści. Przebieg trasy S61 wciąż nie jest jednak ostatecznie ustalony.

Burmistrz Augustowa walczy o zmianę przebiegu drogi ekspresowej S61 od lipca 2016 roku. Od tego czasu dwukrotnie apelował do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, a także do przedsiębiorców z Augustowa i okolic, którzy solidarnie poparli jego starania. Podobne stanowisko jak burmistrz zajęła Rada Miejska w Augustowie, która uznała, że proponowane połączenie pomiędzy Ełkiem a Knyszynem byłoby krzywdzące dla mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców, skazując ich na izolację. Samorządowcy wskazali również, że planowany przebieg trasy znacząco naruszałby obszar chroniony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wspominali o tym także lokalni działacze proekologiczni oraz przyrodnicy.