Można o nim śpiewać, wygłaszać wykłady czy też rozbierać na czynniki pierwsze, ale to właśnie język jest podstawowym elementem tożsamości każdego narodu.

Mogliśmy się o tym przekonać w trakcie konferencji naukowej „Język ojczysty jako przedmiot badań regionalnych. Ocalamy dziedzictwo kulturowe od zapomnienia”, która została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, Towarzystwo Kultury Języka, Mazowieckie Towarzystwo Kultury oraz Polską Fundację Kościuszkowską.

Na tym ważnym wydarzeniu, które odbyło się 20 lutego w auli Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie nie zabrakło uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Warto podkreślić, że był to jeden z elementów projektu „Dialog pokoleń”, który szkoła realizuje. Jest to cenne dla młodzieży doświadczenie, ponieważ polega na utrwalaniu języka przeszłości dla następnych pokoleń i dokumentowaniu przemijającej kultury ludowej. Sama gwara to element twórczy regionów, dlatego też praca młodych badaczy została doceniona zaproszeniem na Konferencję, na której wysłuchali referatów wybitnych gości i poznali najnowocześniejsze metody badawcze. A to jeszcze bardziej zmotywowało do dalszej pracy nad ocaleniem przeszłości.

Sam kontakt ze środowiskiem naukowym oraz docenienie pracy młodych językoznawców pozwala sądzić, że wyrasta nam w Augustowie młodzież, dla której język będzie tak samo cennym zjawiskiem jak tożsamość pokoleniowa.