szkoła

Zmiany w szkolnictwie. Co nas czeka od września 2017 roku?

1 września 2017 roku zacznie obowiązywać nowa reforma oświaty i nie ma co do tego już żadnych wątpliwości. Nastąpi całkowita likwidacja gimnazjów, wróci 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Są to najważniejsze zmiany, na jakich opiera się cała reforma szkolnictwa wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z pozoru wydawać by się mogło, że to tyle zmian, ale tak naprawdę pociągają one za sobą wiele innych modyfikacji w polskich szkołach. Sprawdź, co czeka Twoje dzieci od nowego roku szkolnego.

Po pierwsze – likwidacja gimnazjów

Dla jednych utworzenie przejścia pomiędzy podstawówką a szkołą średnią było zwykłym nieporozumieniem, kiedy inni widzieli w nim wiele pozytywów. Na przestrzeni kilku najbliższych lat gimnazja znikną z polskiej edukacji raz na zawsze. Proces wygaszania gimnazjów rozpocznie się już we wrześniu bieżącego roku i będzie odbywał się na kilku płaszczyznach – gimnazja zostaną przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową, włączone zostaną do podstawówki, przekształcone będą w licea ogólnokształcące, technika lub branżowe szkoły pierwszego stopnia.

Po drugie – nowa struktura szkolnictwa

Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, zostanie całkowicie zmieniona dotychczasowa struktura szkolnictwa. Nowa będzie obejmowała:

– 8-letnią szkołę podstawową,
– 4-letnie liceum ogólnokształcące,
– 5-letnie technikum,
– 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
– 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
– 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
– szkołę policealną.

Po trzecie – 8-letnia szkoła podstawowa

Już 1 września 2017 roku do tej pory 6-letnia szkoła podstawowa zostanie przeobrażona w 8-letnią szkołę podstawową. Oznacza to tyle, że wszyscy uczniowie, którzy do tej pory chodzili do 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. 1 września w 8-letniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klas VII (absolwenci klas VI 6-letniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 roku będą pierwszymi uczniami klasy VIII 8-letniej szkoły podstawowej. Struktura nauki w 8-letnich szkołach podstawowych będzie prezentować się następująco: w klasach I-IV prowadzona będzie edukacja wczesnoszkolna (tzw. poziom podstawowy), a w klasach V-VIII poziom gimnazjalny.

Czy taki system się sprawdzi? Wszystko okaże się na przestrzeni kilku najbliższych lat.

25 thoughts on “Zmiany w szkolnictwie. Co nas czeka od września 2017 roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *