Polskie inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową

Położenie Polski w Europie sprzyja rozwojowi infrastruktury transportowej. Główne szlaki transportowe na linii północ-południe oraz wschód-zachód przecinają się w Europie Środkowej, co wzmacnia pozycję Polski na logistycznej mapie Starego Kontynentu. Warto przyjrzeć się zatem, jakie inwestycje w infrastrukturę transportową wykonano lub planuje się wykonać nad Wisłą.

Inwestycje drogowe

Kolejne polskie rządy jednogłośnie wypowiadają się o potrzebie rozbudowy infrastruktury transportowej w kraju. Do 2020 r. zaplanowano stworzenie aż 21 multimedialnych węzłów przeładunkowych, czyli hubów, które znalazłyby się na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Pieniądze na ich budowę pozyskano z programów realizowanych przez UE. Wspólnota wypłaciła już Polsce 45 mld złotych na rozbudowę sieci autostrad i dróg ekspresowych, stwarzając w ten sposób lepsze warunki do budowy węzłów. Planowane jest ponadto wybudowanie 1800 km dróg krajowych i ekspresowych do roku 2023.

Przez Polskę przebiega ruch tranzytowy pomiędzy zachodnią i południową częścią Europy, a także między Europą zachodnią i wschodnią, nienależącą do struktur Unii Europejskiej. Przebiegające przez Polskę trasy o znaczeniu międzynarodowym mają długość ponad 5 tysięcy km.

Inwestycje kolejowe

Inwestycję w infrastrukturę transportową mają objąć również rozbudowę i modernizację sieci kolejowych. W ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych na lata 2014-2023 Polska otrzyma ponad 67,5 mld złotych. Do tej pory Polska otrzymała fundusze na:

  • modernizację dworców kolejowych w Łodzi, Warszawie i Trójmieście,
  • zakup nowoczesnych lokomotyw towarowych Pesa Gama,
  • zakup zespołów trakcyjnych Pendolino, Newag Impuls, Pesa Flirt i Pesa Dart.

Dodatkowo zaplanowano na lata 2016-2023 zwiększenie wydatków na modernizację istniejących sieci kolejowych pomiędzy największymi miastami i zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich na trasach do 160 km/h oraz pociągów towarowych do 120 km/h. Mieszkańcy Polski z niecierpliwością czekają na rozwój kolei pasażerskiej, która staje się coraz bardziej konkurencyjna dla innych środków transportu ze względu na wysoki komfort podróży i szybkość pokonywania długich tras.

PKP Cargo stało się drugim największych przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej. Obecnie spółka dysponuje 25 terminalami przeładunkowymi, które mieszczą się w najważniejszych punktach w kraju – aż 6 z nich znajduje się w pobliżu wschodniej granicy Polski. Wszystkie terminale wyróżnia doskonały dostęp do infrastruktury drogowej E-30. PKP Cargo posiada również centra logistyczne w Małaszowicach oraz Medyce-Żurawicy oraz 5 terminali kontenerowych.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *