Najważniejsze wskaźniki gospodarki

Rozwój gospodarki w dużej mierze zależy od handlu zagranicznego i wymiany usług. Wejście Polski do Unii Europejskiej i zmiany w przepisach spowodowały, że zarówno import, jak i eksport stały się prostsze, wymagają mniej formalności oraz deklaracji przy rozliczeniach. Główny Urząd Statystyczny mierzy wartość gospodarki wzrostem eksportu i importu, a zmieniane przepisy, chociażby w podatku VAT, mają usprawnić i ujednolicić system.

Kilka słów o imporcie

W kwietniu 2013 roku zmieniono definicję importu towarów. Do tej pory to pojęcie rozumiano jako przywóz towary z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Zmiana polega na doprecyzowaniu i brzmi tak: za import towarów uznaje się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Warto tutaj zaznaczyć, że opodatkowaniu VAT w Polsce podlega tylko taki import towarów, który został dokonany na terytorium naszego kraju. Ta zmiana to dostosowanie naszych przepisów do Dyrektywy Unii Europejskiej, z której wynika, że miejscem importu towarów jest to państwo członkowskie, na którego terytorium towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty.

Zmiany w definicji eksportu

W tym samym momencie nastąpiła zmiana w definicji eksportu towarów. Do tej pory nasze organy podatkowe wykazywały, że następuje on w momencie, gdy procedura wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej została rozpoczęta na terytorium Polski, czyli w krajowym urzędzie celnym. Ze względu na nieprecyzyjne w tym względzie przepisy i niejednolite rozstrzyganie spraw przez sądy administracyjne ujednolicono zapis, że procedura wywozu towarów musi rozpocząć się poprzez zgłoszenie do wywozu złożone w Urzędzie Celnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sumie muszą zostać spełnione następujące warunki, by uznać transakcję za eksport. Towar powinien zostać wywieziony z Polski poza terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz, bądź przez nabywcę posiadającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz, a sam transport musi zostać potwierdzony przez Urząd Celny określony w przepisach.

Import i eksport usług

Ustawa o VAT jednoznacznie określa pojęcie import usług. To świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Do takiej transakcji dochodzi, gdy sprzedawcą jest podatnik, który nie posiada działalności gospodarczej na terytorium Polski. Natomiast o eksporcie usług mówimy w momencie, gdy polski podatnik VAT świadczy usługi dla zagranicznego klienta w miejscu, w którym posiada siedzibę działalności (innym niż Polska). Kluczowym czynnikiem przy prawidłowym rozliczaniu importu i eksportu usług będzie ustalenie miejsca świadczenia. To tam, poza nielicznymi wyjątkami, powinien być rozliczany podatek.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *